Nasza kadra

mgr Donata Szyndler-Bocheńczak – Dyrektor zarządzający

Świat dziecka” stworzyłam z potrzeby serca i pasji. To efekt moich marzeń o miejscu przyjaznym dla dzieci i rodziców. Sama jestem Rodzicem poszukującym przedszkola dla swojej pociechy. Na bazie własnych doświadczeń zapragnęłam stworzyć miejsce niezwykłe: zaczarowany, kolorowy i ciekawy świat, do którego dziecko przybywa z wielką radością i ochotą, by bawić się z rówieśnikami, doznawać nowych wrażeń, czuć się akceptowane, kochane i bezpieczne.

mgr Krystyna Paszyńska – Dyrektor pedagogiczny

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. KEN w Krakowie, mgr Wychowania Przedszkolnego, Absolwentka Akademii Pedagogicznej w Krakowie- studia podyplomowe Organizacja i Zarządzanie Oświatą, Nauczyciel dyplomowany, a w przeszłości III stopień specjalizacji z zakresu wychowania przedszkolnego. Autorka programu edukacyjnego – temat: ”Wspieranie kreatywności dzieci poprzez zamierzone sytuacje zabawowo-edukacyjne: teatralne, muzyczne i plastyczne”. W swojej pracy wykorzystuję własną kreatywność, odpowiedzialność, doświadczenie, umiejętność dzielenia się wiedzą, planowania rozwoju dla przyszłości, a także gotowość do pokonywania przeszkód. Praca z dziećmi i dla dzieci nie jest kwestią przypadku jest ziszczeniem jej marzeń z dzieciństwa, jest nauczycielem z pasją, co jest jej satysfakcją osobistą.

Mgr Paulina Przybylska – Nauczyciel-grupa starsza/ zastępca dyrektora

Jest absolwentką Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, studia licencjackie i magisterskie. Obecnie kontynuuje naukę na studiach podyplomowych z organizacji i zarządzania oświatą. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyła nie tylko w placówkach oświatowych, ale również w teatrze dziecięcym jako aktorka i animatorka zabaw. Praca nauczyciela to dla niej nie tylko zawód, ale przede wszystkim ogromna pasja. Cieszy ją wspólne odkrywanie z dziećmi tego, co nowe i nieznane. Jest osobą żywiołową, spontaniczną i niezwykle kreatywną. Kocha dzieci, a praca z nimi jest ogromnym wyzwaniem, ale przede wszystkim wielką radością.

mgr Edyta Mirek – Nauczyciel-grupa młodsza

Ukończyła studia licencjackie na kierunku Pedagogika o specjalności Pedagogika Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie oraz studia magisterskie na tym samym kierunku na Społecznej Akademii Nauk w Łodzi  wydział w Olkuszu. W pracy z dziećmi posiada duże doświadczenie, które zdobyła nie tylko poprzez praktykę studencką w różnych placówkach oświatowych, ale także dzięki pracy jako opiekunka dziecięca. Kontakt z dziećmi sprawia jej wiele radości i daje poczucie satysfakcji z wykonywanej pracy.

mgr Edyta Fugas- pedagog- psychoterapeuta

Absolwentka Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” na kierunku Pedagogika Społeczno-Opiekuńcza. Ukończone studia podyplomowe na kierunku Oligofrenopedagogiki. Słuchaczka Kwalifikacyjnych Studiów Podyplomowych „Podstawy oddziaływań terapeutycznych w wieku rozwojowym w Medycznym Centrum UJ. Obecnie w trakcie szkolenia podyplomowego przygotowującego do certyfikatu psychoterapeuty (systemowo- psychodynamiczne- podejście zintegrowane)- Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Katedry Psychiatrii Collegium Medicum UJ.

mgr Anna Muchacka-Bohosiewicz – Logopeda

Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie na kierunkach pedagogika specjalna ze specjalizacją surdopedagogika oraz logopedia. Przez rok pracowała jako wychowawca w prywatnym klubie malucha. Cały czas prowadzi terapię z dziećmi z różnego rodzaju zaburzeniami. Jest osobącierpliwą i ciepłą, łatwo nawiązującą kontakt z dzieckiem. W swojej pracy wyznaje zasadę, że zajęcia przede wszystkim mają sprawiać dziecku przyjemność i dawać satysfakcję z własnych osiągnięć.

Marta Mlostek – pomoc nauczyciela

Studiuje na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Doświadczenie zawodowe zdobywa w trakcie praktyk studenckich. Jest osobą ciepłą, łatwo nawiązującą kontakt z dzieckiem. Praca z dziećmi sprawia jej wiele radości i daje poczucie satysfakcji.

Joanna Knapik- pomoc nauczyciela

Ukończyła szkołę policealną o kierunku Asystentka Nauczyciela w przedszkolu. W pracy z dziećmi ma duże doświadczenie które zdobyła dzięki pracy jako opiekunka dziecięca. Jest osobą ciepłą ,uśmiechniętą i pomysłową. Praca z dziećmi daje jej dużo radości i satysfakcji.